Fara í efni

Kosning trúnaðarmanna

Kosning á tveggja ára fresti

Trúnaðarmaður er kosinn til tveggja ára í senn en ekki er kveðið á um það í lögum hvernig standa skuli að kosningu. Misjafnt getur verið eftir stéttarfélögum hvernig staðið er að kosningu trúnaðarmanna.

Mikilvægt er að hafa í huga að eftir tvö ár rennur kjörtímabil trúnaðarmanns út.  Ef  trúnaðarmaður er ekki endurkjörinn missir hann þá vernd og réttindi sem hann annars nýtur samkvæmt lögum.

Sum stéttarfélög skilgreina hvenær árs kosning skuli fara fram og skipa sérstaka kjörstjórn eða fulltrúa stéttarfélags sem stýrir framkvæmd kosningar.  Yfirleitt sér núverandi trúnaðarmaður um kosningu eftirmanns og ef einn trúnaðaðarmaður er í framboði meta sum stéttarfélög kosningu óþarfa. Þá er stéttarfélögum heimilt að skipa trúnaðarmenn þar sem ekki er hægt að koma við kosningu.

Fjöldaviðmið við kosningu og tilkynning

Á hverri vinnustöð þar sem a.m.k. 5 félagsmenn starfa er starfsmönnum heimilt að kjósa einn trúnaðarmann úr sínum hópi.  Á vinnustöð þar sem 50 félagsmenn eða fleiri starfa má kjósa tvo trúnaðarmenn. Trúnaðarmaður telst ekki fá réttarstöðu og lögbundna vernd trúnaðarmanns nema  kosning hans hafi verið tilkynnt vinnuveitanda skriflega og sannanlega. Það er því mjög mikilvægt að kjörnir trúnaðarmenn gæti þess að tilkynningaskyldu sé fylgt eftir, með meðfylgjandi eyðublöðum:  

Tilkynning um kjör trúnaðarmanns / stjórnarmanns